Autor: Paweł Marzec

Asystent w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze dotyczą oceny jakości produktów interaktywnych. W podejmowanych pracach badawczych skupia się na sposobach dostosowania serwisów internetowych do potrzeb różnych typów użytkowników. Analizuje możliwości wykorzystania systemów zarządzania treścią (CMS, ang. Content Management System) do organizacji zasobów informacji. W swoich badaniach uwzględnia również problematykę architektury informacji serwisów internetowych. W kręgu jego zainteresowań badawczych pozostają także biblioteki i repozytoria cyfrowe. Prowadził wykłady gościnne na Uniwersytecie w Debreczynie.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum