Autor: Paweł Marzec

Jest adiunktem w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Działalność badawczą skupia na jakości zasobów informacyjnych. W sposób szczególny interesuje się badaniami dotyczącymi jakości serwisów internetowych. Bada je w kontekście potrzeb użytkowników, architektury informacji oraz technologii internetowych. W kręgu jego zainteresowań naukowych pozostają także biblioteki i repozytoria cyfrowe. Wykładał gościnne na Uniwersytecie w Debreczynie. Jest autorem monografii Oceny eksperckie w badaniu użyteczności bibliotecznych serwisów internetowych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum