Autor: Hanna Serkowska

Autorka jest italianistką, wykłada na Uniwersytecie Warszawskim i mieszka w Warszawie. Wydała kilka monografii (Dopo il romanzo storico: la storia nella letteratura Italiano del ‘900, Pesaro 2012; Rzecz o Elsie Morante, Kraków 2004; “Uscire da una camera delle favole”. I romanzi di Elsa Morante, Kraków 2002; Le radici medioevali di Federigo Tozzi, Warszawa 1994) i redagowała tomy zbiorowe (Literatura włoska w toku 1, Wrocław 2006; Tra storia e immaginazione: Gli scrittori ebrei di lingua italiana si raccontano, Kraków 2008; Literatura włoska w toku 2, Warszawa 2010; Finzione cronaca realtà. Scambi, intrecci e prospettive nella narrativa Italiano contemporanea, Massa 2011; Italianistica ieri e oggi, Warszawa 2012; Le fonti in Elsa Morante, Venezia 2015).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum