Autor: Katarzyna Kalinowska

Badaczka społeczna, doktor nauk społecznych, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiowała socjologię i antropologię współczesności. Zajmuje się m.in. metodologią badań jakościowych, socjologią emocji i miłości, problematyką stylów życia oraz antropologią młodzieży. Interesuje się szczególnie teoriami społecznymi i filozoficznymi, które mają potencjał opisywania rzeczywistości afektywnej. Obecnie prowadzi badania nad doświadczaniem bezsensu i braku sensu w relacjach intymnych i zawodowych. Współpracuje z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów diagnostycznych oraz ewaluacyjnych, głównie z zakresu edukacji kulturalnej i pedagogiki teatru. Publikowała m.in. w „Kulturze i Społeczeństwie”, „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Socjologii Jakościowej”, „Societas/Communitas” oraz w monografiach zbiorowych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum