Autor: Dawid Szostek

Doktor nauk ekonomicznych w specjalności nauk o zarządzaniu. Od 2010 roku pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (obecnie w Katedrze Zachowań Organizacyjnych i Marketingu). Autor ponad 90 publikacji naukowych, w tym artykułów w znaczących czasopismach oraz referatów zaprezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. zachowania kontrproduktywne i obywatelskie pracowników, relacje interpersonalne w zespole, a także wiele innych zagadnień z obszaru zarządzania, jak: zarządzanie wizerunkiem organizacji, marketing społeczny i personalny oraz badania marketingowe i badania opinii pracowników. Pasję naukową od samego początku łączy z praktyką w biznesie i trzecim sektorze, w tym jako pracownik, menedżer oraz właściciel firmy. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec, a także miłośnik dobrych książek, w szczególności historycznych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum