Autor: Magdalena Bauchrowicz-Kłodzińska

Doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca i krytyk literacki. Współpracuje z „Nowymi Książkami” i „Kwartalnikiem Artystycznym”. Publikowała m.in. na łamach „Pamiętnika Literackiego”, „Tekstów Drugich”, „Przeglądu Humanistycznego”, „Znaku” i „Litteraria Copernicana”. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na związkach literatury i filozofii oraz na literaturze współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Czesława Miłosza.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum