Autor: Michał Szewczyk

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych oraz menedżer kierunków Administracja i Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu oraz członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Rozprawę doktorską obronił z wyróżnieniem 30 czerwca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2011 r. ukończył na tym wydziale studia prawnicze i został wyróżniony tytułem najlepszego absolwenta. Jego praca magisterska zdobyła I nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego i systemów politycznych organizowanym przez „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”. W 2010 r. odbywał studia prawnicze na Uniwersytecie w Bergen (Norwegia). Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, prawa wyznaniowego i prawa Unii Europejskiej. Ekspert prawny Polskiego Radia Pomorza i Kujaw.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum