Autor: Ewa Małachowska

Logopeda-neurologopeda, terapeuta SI, oligofrenopedagog. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zaburzeniach rozwoju mowy, zwłaszcza u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Prowadzi zajęcia i jest opiekunem praktyk studentów kierunków logopedycznych, m.in. w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Jest członkiem zespołu diagnostycznego w Poradni Autystycznej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.  Od 2012 r. pełni funkcję Przewodniczącej Polskiego Związku Logopedów. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum