Autor: Iwona Klonowska

Dr nauk hum., mł. insp.,dyrektor Biura Komunikacji Komendy Głównej Policji, redaktor naczelny ogólnopolskiego czasopisma „Policja 997”. Pedagog specjalny i psycholog. Jej zainteresowania naukowe to: problematyka  komunikacji, zaburzeń dzieci i młodzieży, profilaktyka zachowań ryzykownych,  resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych, psychologiczne profilowanie sprawców, prospołeczna funkcja Policji, readaptacja, reintegracja i resocjalizacja. Autorka wielu artykułów i publikacji.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum