Autor: Kazimierz Szetkiewicz

Barbara Małgorzata Szargot – pracuje w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Jest historykiem literatury. Interesuje się przede wszystkim polską literaturą XIX wieku, ale także twórczością pisarzy XX wieku i literaturą popularną. Autorka książek: Pozytywista i prawda. Wokół „Tragikomedii prawdy” Aleksandra Świętochowskiego (2005), „Amor sacer, amor profanus”. Wątki miłosne w powieściach Marii Rodziewiczówny (2009), Wiek klęski. Studia o „Rodzinie Połanieckich” Henryka Sienkiewicza (2013), Jeżycjada a sprawa polska. O powieściach Małgorzaty Musierowicz (2011; wspólnie z M. Szargotem). Ma w swoim dorobku prace edytorskie (przygotowane we współpracy z M. Szargotem), opatrzone wstępem i przypisami wydania zapomnianych tekstów romantycznych: Powieści składanej Józefa Ignacego Kraszewskiego i Placyda Jankowskiego, Powieści zlepianej Józefa Aleksandra Miniszewskiego i Józefa Bogdana Dziekońskiego (2004) oraz edycję listów Marii z SzetkiewiczówSienkiewiczowej (2012). Jest także autorką ponad pięćdziesięciu artykułów pomieszczonych w czasopismach naukowych i monografiach.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum