Autor: Łukasz Gemziak

Politolog, rusycysta, slawista. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Związany jest z Katedrą Filologii Słowiańskiej UMK i Pracownią Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie UMK. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół związków literatury z polityką, historii idei, pamięci zbiorowej, przejawów mentalności i kultury rosyjskiej. Uczeń prof. Andrzeja de Lazari.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum