Autor: Monika Maksim

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Gospodarowania Zasobami Pracy na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczona wykładowczyni akademicka i badaczka specjalizująca się w problematyce rynku pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, planowania własnej kariery. Ekspertka w międzynarodowych, krajowych i lokalnych projektach naukowo-badawczych dotyczących ewaluacji polityki rynku pracy, profilowania bezrobotnych, aktywizacji osób starszych, zarządzania wiekiem, tranzycji młodzieży ze szkoły na rynek pracy. Uczestniczyła w stażach naukowych i dydaktycznych, wizytach studyjnych w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Norwegii. Autorka ponad 60 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum