Autor: Maria Lewandowska

Doktorantka na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia doktoranckie z zakresu nauk o polityce). Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Do jej głównych zainteresowań badawczych należą związki polityki i mediów masowych, media audiowizualne, media społecznościowe oraz dziennikarstwo, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii profesjonalizmu i etyki.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum