Autor: Marcin Kałduński

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; autor szeregu opracowań z zakresu prawa międzynarodowego. Naukowo zajmuje się m.in. prawem traktatów, międzynarodowym prawem morza oraz międzynarodowym prawem gospodarczym. Swoje badania prowadził m.in. w Cambridge, Genewie, Londynie oraz Hadze.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum