Autor: Piotr Jarzemski

W roku 1986 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy, następnie rozpoczął pracę w Oddziale Urologii Szpitala im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. W 1990 roku uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej, a w 1993 roku II stopień specjalizacji w zakresie urologii. W 1994 roku obronił rozprawę doktorską na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W latach 2000–2018 pełnił funkcję ordynatora Oddziału Urologii Szpitala im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Od 2018 roku kieruje Kliniką Urologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Odbył staże: w Szpitalu Charite Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, w Uniwersytecie Johns Hopkins i Johns Hopkins Bayview Medical Center w Baltimore, w Uniwersytecie w Insbrucku, w Instytucie Montsouris w Paryżu. Jest  autorem i współautorem 36 prac naukowych i 13 popularnonaukowych oraz licznych wystąpień na sympozjach, w tym 30 referatów wygłoszonych podczas międzynarodowych konferencji naukowych. Jest twórcą „Szkoły Laparoskopii”, od 2000 roku prowadzi kursy i warsztaty dla młodych adeptów urologii. Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Endourologii Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Głównym tematem zainteresowań naukowych dr. Piotra Jarzemskiego jest rozwój technik wideochirurgii w urologii oraz diagnostyka i leczenie nowotworów gruczołu krokowego. W latach 1995–2000 jako pierwszy w Polsce przeprowadził większość zabiegów laparoskopowych w urologii, przyczyniając się w sposób szczególny do rozpowszechnienia tej techniki. W 1999 roku jako pierwszy w kraju wykonał laparoskopową radykalną prostatektomię. Doskonaląc technikę laparoskopową, autor wprowadzał własne modyfikacje, uzyskując zadowalające wyniki onkologiczne i czynnościowe. Niniejsza monografia jest efektem wieloletnich badań nad trudnym zagadnieniem techniki operowania nowotworów gruczołu krokowego, prezentuje własne osiągnięcia i wyniki wprowadzonych autorskich modyfikacji.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum