Autor: Maciej Kassner

Ukończył nauki polityczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Doktor nauk politycznych. Stypendysta Narodowego Centrum Nauki oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Obył staże naukowe w Uniwersytecie w Sussex (2006-2007) i New School for Social Research w Nowym Yorku (2010-2011). Adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przetłumaczył na język polski – wspólnie z Janem Grzymskim i Andrzejem Orzechowskim – pracę Richarda Bernsteina Odnowa teorii politycznej i społecznej. Jego zainteresowania naukowe obejmują filozofię polityki, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji liberalnej i socjalistycznej, filozofię nauk społecznych (zwłaszcza nurty nawiązujące do pragmatyzmu, konstruktywizmu i hermeneutyki) oraz instytucjonalnie zorientowaną ekonomię polityczną. Obecnie pracuje nad interpretacją filozofii politycznej Karla Polanyiego osądzoną we szerszym kontekście współczesnych sporów o miejsce rynku w społeczeństwie.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum