Autor: Teresa Borawska

Dr hab., emerytowany prof. UMK, jest autorką wielu prac poświęconych kulturze średniowiecza i czasów nowożytnych Pomorza i Warmii ze szczególnym uwzględnieniem środowiska Mikołaja Kopernika oraz recepcji jego teorii. Publikacje dra Henryka Rietza dotyczą historii kultury Pomorza i krajów bałtyckich XVI–XVIII wieku. Napisana wspólnie z Teresą Borawską i wydana w 2014 roku przez TNT w Toruniu obszerna monografia Mikołaj Kopernik i jego świat. Środowisko. Przyjaciele. Echa wielkiego odkrycia została uznana w 2015 roku przez Kapitułę Nagrody im. Jana Jędrzejewicza za najlepszą polskojęzyczną książkę poświęconą historii nauki i techniki. Zamieszczona tam krytyczna analiza badań związanych z poszukiwaniami i odnalezieniem w katedrze we Fromborku szczątków jakoby Mikołaja Kopernika odsłania kulisy i niedopuszczalne błędy warsztatu naukowego osób zaangażowanych w to bezwartościowe przedsięwzięcie.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum