Autor: Natalia Olszanecka

Doktor nauk społecznych w dziedzinie nauk o polityce. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe oraz wschodoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia doktorskie z dziedziny nauk o polityce na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2016 roku obroniła pracę doktorską zatytułowaną „Między tradycją a nowoczesnością. Pozycja armii w systemie Federacji Rosyjskiej w latach 2007–2012”. Adiunkt na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia władzy, polityki i bezpieczeństwa na obszarze postradzieckim, szczególnie w Federacji Rosyjskiej.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum