Autor: Alfred F. Majewicz

Językoznawca, filolog, autor ponad 400 publikacji naukowych (w tym ponad 80 książek, wśród nich pomnikowej autorskiej edycji The Collected Works of Bronisław Piłsudski) z zakresu językoznawstwa ogólnego, typologicznego i orientalnego, antropologii kulturowej oraz planowania i polityki językowej dotyczących przede wszystkim ludów i języków Dalekiego Wschodu (Japonia, Chiny, Tajlandia, Papua-Nowa Gwinea) i Syberii (w szczególności Ajnów, Oroków, Niwchów, Udegejów, Japończyków i Ryukyuańczyków) oraz mniejszości etnicznych Azji Południowo-Wschodniej, ale też Europy i Polski. Profesor tytularny zwyczajny emerytowany Uniwersytetów im. Adama Mickiewicza i Mikołaja Kopernika, visiting profesor kilku uniwersytetów zagranicznych (Japonia, Niemcy), inicjator, wydawca i współwydawca kilku czasopism akademickich o zasięgu światowym, inicjator i współinicjator kilku dużych międzynarodowych projektów badawczych, twórca i współtwórca kilku instytucji i organizacji naukowych (m.in. Katedry i Instytutu Orientalistyki UAM, International Institute of Ethnolinguistic and Oriental Studies, Pracowni Języka i Kultury Japońskiej UMK), inicjator i uczestnik licznych ekspedycji na badania terenowe do ponad 20 krajów, wieloletni członek Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN i kilkunastu towarzystw naukowych, organizator kilku dużych konferencji międzynarodowych, współwydawca lokalnej gazety.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum