Autor: Justyna Kłobukowska

Doktor nauk ekonomicznych, praktyk biznesu oraz wykładowca akademicki. Zainteresowania naukowe oraz badawcze koncentruje wokół problematyki związanej z finansami przedsiębiorstw i rynkiem finansowym. Wielokrotnie nagradzana za prace naukowe. Praca dyplomowa pt. „Odwrócony kredyt hipoteczny – kapitał pozyskany z nieruchomości: doświadczenia międzynarodowe i perspektywy dla Polski” została uznana za najlepszą pracę magisterską w 2012 r. w konkursie im. Jerzego Kląskały zorganizowanego przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. Z kolei rozprawa doktorska pt. „Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku kapitałowym w Polsce” otrzymała drugą nagrodę w XIII edycji konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu w 2018 r. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Specjalizuje się w tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu w finansach, rachunkowości danych niefinansowych oraz finansów behawioralnych. Prelegentka na wielu krajowych konferencjach naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum