Autor: Paweł Szczepanik

Doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii, etnolog. Adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie kieruje projektem „Religie i ich rzeczy. Analiza porównawcza wczesnośredniowiecznych przedmiotów związanych z religijnością odkrytych na terenie Polski” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Autor monografii Słowiańskie Zaświaty. Wierzenia, wizje i mity oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych i monografiach zbiorowych. Jego zainteresowania badawcze są związane z szeroko rozumianą kulturą wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem przedchrześcijańskiego sacrum oraz czasów chrystianizacji. Oprócz tego jego zainteresowania badawcze są skupione wokół antropologii kultury, kultury i religijności ludowej, religioznawstwa porównawczego, teorii kultury, a także metodologii archeologii i nauk humanistycznych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum