Autor: Michał Mokrzan

Antropolog społeczno-kulturowy, pracownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor książki Tropy, figury, perswazje. Retoryka a poznanie w antropologii oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych procesom wytwarzania neoliberalnych form podmiotowości w dobie późnego kapitalizmu, zagadnieniom z zakresu teorii antropologicznej oraz analizom retoryki dyskursów eksperckich. Laureat konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Nauki. Członek interdyscyplinarnej grupy badawczej International Rhetoric Culture Project. W realizowanych aktualnie badaniach nad afektywnym wymiarem doświadczenia łączy koncepcje wypracowane w ramach antropologii retorycznej, studiów nad urządzaniem (studies in governmentality) oraz psychoanalizy lacanowskiej.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum