Autor: Jarosław Krasnodębski

Absolwent Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Stanisławowa. Autor artykułów naukowych i popularno-naukowych dotyczących różnych obszarów życia społecznego Polaków w tym mieście w okresie międzywojennym, a także współautor filmu dokumentalnego Tam był mi raj. Opowieść o dawnym Stanisławowie. Poza tym udziela się również na rzecz rozwoju polskiej kultury na Ukrainie. Współpracuje od kilku lat z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku oraz gazetą „Kurier Galicyjski”.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum