Autor: Dionizjusz Czubala

Etnograf i folklorysta zajmujący się przede wszystkim badaniem folkloru zawodowego i funkcjonujących w obiegu ustnym podań, opowieści wspomnieniowych oraz współczesnych legend miejskich. Autor i redaktor licznych opracowań oraz edycji materiałów źródłowych, m.in. Folklor garncarzy polskich (1978), Anegdoty, bajki, opowieści garncarzy (1980), Podania i opowieści z Zagłębia Dąbrowskiego. Sto lat temu i dzisiaj (1984), Opowieści z życia. Z badań nad folklorem współczesnym (1985), Boju, boju, bojka. Wybór baśni śląskich (1987), Współczesne legendy miejskie (1993), Nasze mity współczesne (1996), Polskie legendy miejskie. Studium i materiały (2014).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum