Autor: Ludwik Lewin

Współpracuje z Polską Agencją Prasową, dla której nadsyła korespondencje z Paryża, gdzie mieszka. Współpracuje z wieloma mediami polskimi i polonijnymi i choć wszyscy, którzy go znają, twierdzą, że jest dziennikarzem, on sam utrzymuje, że jest poetą. Jako dowód pokazuje tom pt. Ucieczka z Egiptu (2004) i pojedyncze wiersze rozsiane po licznych pismach. Napisał również krótką powieść Syzyf & Spółka (2007). Na pograniczu dziennikarstwa i literatury należy chyba umieścić Podróż po stołach Francji – opowieści o francuskich regionach, ich kuchni i historii (2001, wyd. 2 – 2003), jak i Paryż za dwa ludwiki – przewodnik po Paryżu cieni i smaków, napisany wraz z Ludwikiem Stommą (1995). Po francusku napisał wraz z Jean-Dominique’em Brierre Punkitudes o punk rocku i wszystkim, co z tym nie tylko muzycznym ruchem było związane (1978).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum