Autor: Agnieszka Olesińska

Dr hab. nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2002–2016 była redaktorem naczelnym „Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego”. Od 2016 r. jest sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wcześniej była radcą prawnym i doradcą podatkowym. W latach 2014–2017 pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, przez kilka kadencji należała do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP), Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA) oraz Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Jest autorką lub współautorką ponad 100 opracowań z zakresu prawa podatkowego i prawa finansów publicznych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum