Tymczasowe wyłączenie sklepu

Szanowni Państwo,

z przyczyn technicznych dokonywanie zakupów w naszym sklepie będzie wstrzymane do poniedziałku do godziny 12.00. Przepraszamy za utrudnienia!

Autor: Karol Żojdź

Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2012); doktor nauk humanistycznych (2018); od maja 2019 r. adiunkt w Ośrodku Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Autor książki Jan Mierzeński: klient i rezydent Bogusława Radziwiłła w latach 1656–1665 (Oświęcim 2012). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego po 1569 r. oraz nieformalnych systemów władzy w Europie XVI–XVII w.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum