Autor: Ewa Brzeska

(ur. 1988) językoznawca, literaturoznawca i metodolog nauczania języków obcych. Absolwentka Université de Poitiers (Faculté de Lettres et Langues), absolwentka, pracownik i wieloletnia stypendystka Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Romanistyki, Szkoła Języków Wschodnich, Uniwersytet Otwarty). Publikuje w czterech językach. Właściciel szkoły językowej Warçava. W 2018 roku obroniła pracę doktorską o polskiej recepcji Samuela Becketta. Członek The Samuel Beckett Society, The Beckett Circle oraz Samuel Beckett Research Group in Gdańsk. Interesuje się teologią. Mieszka w Szwajcarii.


(born in 1988) linguist, literary scholar and methodologist of foreign language teaching. A graduate of the Université de Poitiers (Faculty of Literature and Languages). A  graduate, employee and long-time scholarship holder from the University of Warsaw (Institute of Roman Studies, School of Eastern Languages, Open University). Publishes in four languages. Owner of the Warçava language school. In 2018 she defended her doctoral dissertation on the Polish reception of Samuel Beckett. Member of the Samuel Beckett Society, The Beckett Circle and Samuel Beckett Research Group in Gdańsk. She is interested in theology. She lives in Switzerland.

Brak produktow.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum