Autor: Zdzisława Piątek

Emerytowana profesor zwyczajny w Instytucie Filozofii UJ. Jest absolwentką dwóch fakultetów Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania w dziedzinie szeroko rozumianej filozofii nauki i filozofii przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem ewolucjonizmu oraz filozofii środowiskowej. Jej najważniejsze publikacje to: Biologiczne podstawy języka a N. Chomsky’ego koncepcja gramatyki (1978), Aspekty antropocentryzmu (1988), Biologia wobec płci i seksu (1994), Etyka środowiskowa. Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie (1998), Pawi ogon, czyli o biologicznych uwarunkowaniach kultury (2007), Ekofilozofia (2008), O śmierci, seksie i metodzie in vitro (2011).Jest autorką ponad stu dwudziestu artykułów naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum