Autor: Krzysztof Andruczyk

Członek Zakładu Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zespołu Badań nad Pamięcią i Recepcją Literatury UwB. Zdobywca wyróżnienia w XVII edycji Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu literaturoznawstwa. Autor artykułów poświęconych młodzieńczej twórczości Zygmunta Krasińskiego oraz recepcji romantyzmu w polskiej literaturze najnowszej. Współredaktor naukowy książek Logos – filozofia słowa oraz Romantyzm w literaturze i kulturze po 1989 roku. Mapowanie recepcji.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum