Autor: Małgorzata Madrak-Grochowska

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni nauczyciel akademicki, trener i konsultant ekonomiczny. W latach 2012–2019 pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a od 2020 roku adiunkt w Katedrze Ekonomii i Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Autorka kilkunastu publikacji naukowych dotyczących koncepcji gospodarki opartej na wiedzy (GOW), teorii kapitału ludzkiego oraz problematyki poziomu i jakości życia jako nadrzędnego celu rozwoju społeczno-ekonomicznego państw. Wielokrotnie nagradzana za swą pracę dydaktyk oraz entuzjastka nowoczesnych metod i technik nauczania.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum