Autor: Igor Czernecki

Historyk idei, absolwent Columbia University, London School of Economics i Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się filozofią polityczną. Publikował między innymi w „Journal of the History of Ideas”, „Tocqueville Review”, „Cold War History”, „Przeglądzie Politycznym” oraz w „Świątecznej Gazecie Wyborczej”. Pracuje w Fundacji EFC.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum