Autor: Marta Chylińska

Absolwentka Wydziału Chemii UMK w Toruniu; doktor nauk chemicznych w specjalności chemia polimerów. Od 2016 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta, obecnie w Katedrze Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby. Prowadzone prace badawcze dotyczą modyfikacji fizycznej i chemicznej polimerów, stosowanych m.in. w konserwacji i restauracji obiektów zabytkowych oraz metod ich charakterystyki nowoczesnymi technikami instrumentalnymi

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum