Autor: Paweł Cegliński

Jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Aktualnie pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W jego dorobku znajduje się kilkadziesiąt publikacji z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk prawnych. Autor jest prezesem zarządu spółki konsultingowej z bogatym doświadczeniem we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami oraz w zakresie szkoleń biznesowych, pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej, a także zarządzania projektami na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Jest on również redaktorem anglojęzycznego czasopisma naukowego „Journal of Positive Management”. Poza wymienionymi aktywnościami autor jest prawnikiem, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu specjalizującym się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Obecnie współpracuje z wiodącą warszawską kancelarią prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Autor ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży turystycznej. Aktualnie wykłada prawo turystyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prywatnie pasjonat sportu i ojciec trojga dzieci.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum