Autor: Kamil Frejlich

Historyk, specjalista w zakresie dziejów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w tym zwłaszcza Wielkiego Księstwa Litewskiego, koncentrujący się na problematyce społecznej i kulturowej. Doktorat obronił z wyróżnieniem w 2018 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Narodowego Centrum Nauki (program ETIUDA), uczestnik staży badawczych w Wilnie. Autor pracy Testamenty w księgach miejskich wileńskich z XVI i XVII wieku. Katalog, współautor publikacji Egzamin maturalny. Historia. Poziom rozszerzony. Zbiór zadań. Materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli. Zawodowo zajmuje się szeroko pojętą edukacją. Pracownik Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum