Autor: Łukasz Mirocha

Adwokat, doktor nauk prawnych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu filozofii prawa, filozofii polityki, praw człowieka i bioetyki.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum