Autor: Marian Chachaj

Studia historyczne ukończył na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 1970 r. i przez następnych kilkadziesiąt lat pracował w Instytucie Historii UMCS. Zajmuje się badawczo kulturą staropolską, wykształceniem krajowym i zagranicznym różnych warstw społecznych, wpływem edukacji uniwersyteckiej na awans społeczny oraz polsko-włoskimi związkami kulturalnymi. Jest autorem ponad stu publikacji, w tym książek: Zagraniczna edukacja Radziwiłłów od początku XVI do połowy XVII wieku (Lublin 1995), Związki kulturalne Sieny i Polski do końca XVIII wieku (Lublin 1998). W ramach serii wydawniczej Peregrinationes Sarmatarum (t. 1–2, 4–5, 7–8, Kraków–Wrocław 2014; Kraków 2021) razem z prof. Bogdanem Rokiem przygotował do druku diariusze podróży Jakuba Lanhausa, Stanisława Kleczewskiego, Antoniego Węgrzynowicza, Michała Witosławskiego i Tomasza Stanisława Wolskiego, a samodzielnie – Remigiusza Zawadzkiego oraz Teofila Szemberga.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum