Autor: Magdalena Chułek

Absolwentka Instytutu Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyła studia magisterskie i doktoranckie. Jest adiunktką w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Ma doświadczenie w projektowaniu, organizacji i prowadzeniu badań antropologicznych oraz interpretacji danych jakościowych. Realizowała projekty m.in. w Polsce, Sudanie i Tanzanii. Była kierownikiem finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu badawczego Pomoc w slumsach Afryki – lokalne i zachodnie strategie działań w Kiberze i Korogocho. Stale kontynuuje prace badawcze w tzw. slumsach. Jej obecne zainteresowania naukowe obejmują również migracje przymusowe oraz strategie adaptacyjne do zmian środowiska przyrodniczego, w szczególności w obozach dla uchodźców.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum