Zapraszamy na dyskusję o książce "(U)sługi domowe..."

9 października 2017

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić na dyskusję o książce dr Anny Kordasiewicz (U)sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej - wydanej w serii Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - z udziałem autorki, prof. Andrzeja Piotrowskiego, dr Dobrochny Kałwy, dr. Przemysława Sadury i dr. hab. Adama Leszczyńskiego (moderator spotkania)

18 października 2017 r., godz. 15.15, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, sala nr 5

Informacje o autorce i jej książce są dostępne pod adresem: http://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/4069/uslugi-domowe-przemiany-relacji-spolecznych-w-platnej-pracy-domowej

Kontakt do organizatorów: Wydawnictwo Naukowe UMK, tel. 56 611 48 09

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum