Najlepsza rozprawa doktorska - konkurs

26 czerwca 2018

 

Szanowni Państwo,

Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Redaktorzy naukowi serii „Polityka w kulturze” ogłaszają konkurs na najlepszą rozprawę doktorską poświęconą filozofii społeczno-politycznej.

Celem konkursu jest popularyzacja polskiej refleksji filozoficznej nad zagadnieniami społeczno-politycznymi oraz promowanie dorobku naukowego polskich autorów podejmujących tę tematykę. Do konkursu kwalifikowane będą zarówno autorskie analizy filozoficzne problemów społeczno-politycznych, jak i oryginalne rozważania z zakresu historii filozofii i historii idei.

Nagrodą w konkursie jest publikacja rozprawy przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w serii „Polityka w kulturze”.

Termin zgłaszania prac upływa 31 października 2018 roku.

Zasady konkursu:

1. pracę do konkursu zgłosić mogą: Autor rozprawy, jej promotor w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora oraz kierownik jednostki nadającej stopień,

2. do konkursu kwalifikowane będą prace niezależnie od terminu ich obrony,

3. dokumentacja niezbędna do złożenia pracy do konkursu obejmuje:
- pismo zawierające zgłoszenie, uzasadnienie zgłoszenia oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- potwierdzenie nadania stopnia naukowego doktora na podstawie zgłaszanej rozprawy,
- jeden egzemplarz pracy doktorskiej w formie drukowanej oraz jej wersję elektroniczną na nośniku danych,
- recenzje pracy w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora,

4. wszelkie dokumenty przesyłać należy na adres Instytutu Filozofii UMK (ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń) z dopiskiem „Konkurs: Polityka w kulturze”,

5. prace oceniała będzie kapituła konkursowa w składzie:

Prof. dr hab. Adam Chmielewski (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. dr hab. Marek N. Jakubowski (UMK w Toruniu)
Prof. dr hab. Justyna Miklaszewska (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Andrzej Szahaj – przewodniczący (UMK w Toruniu)
dr hab. Janusz Grygieńć (UMK w Toruniu)

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: jgrygienc@umk.pl.

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. Andrzej SzahajDodano do koszyka:

Lorem ipsum