Etyka publikacyjna i procedury recenzyjne

8 maja 2019

W odpowiedzi na reformę Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydawnictwo Naukowe UMK wprowadziło zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMK nr 196 (2018 r.) autorskie monografie naukowe oraz monografie pod redakcją naukową oceniane są na podstawie co najmniej dwóch niezależnych recenzji wykonanych przez specjalistów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Recenzent nie powinien podejmować się oceny nadesłanego tekstu, gdy zachodzi konflikt interesów wynikający z rywalizacji, współpracy lub innej relacji albo innego związku z autorem, co potwierdza pisemnie poprzez złożenie deklaracji.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum