Sukces czasopisma „Logic and Logical Philosophy”

17 lipca 2019

Z radością informujemy o bardzo dobrych wynikach czasopisma „Logic and Logical Philosophy”, którego redaktorami naczelnymi są prof. Marek Nasieniewski i prof. Andrzej Pietruszczak. Od 2011 roku „Logic and Logical Philosophy” jest indeksowany w bazie Scopus. W oparciu o wyniki tej bazy kwartalnik uzyskał następujące wskaźniki za rok 2018:

  • Scopos CiteScore uplasował LLP wśród 25 procent najlepszych czasopism z filozofii (link);
  • Scimago Journal Rank (SJR) ponownie nadał LLP status Q1 wśród czasopism z filozofii (link);
  • CWTS Journal Indicator SNIP (Source Normalized Impact for Publication) dla LLP wynosi 1.138 (link).

Wskaźnik ten uplasował LLP odpowiednio wśród 17, 18 i 19 procent najlepszych czasopism z filozofii publikujących w latach 2015-2017 odpowiednio minimum 10, 25 i 50 artykułów.

 

Logic and Logical Philosophy has been indexed in the Scopus database since 2011. According to their 2018 results:

  • Scopos CiteScore gives LLP a CiteScore percentile of 75% for a journal of philosophy (link);
  • Scimago Journal Rank has determined that LLP has status Q1 for a journal of philosophy (link);
  • The CWTS Journal Indicator SNIP (Source Normalized Impact for Publication) for LLP is 1.138 (link).

This index placed LLP among 17, 18 and 19 percent of the best journals of philosophy publishing, respectively, minimum 10, 25 and 50 articles in 2015-2017.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum