Czasopisma UMK na liście tytułów punktowanych przez MNiSW

2 września 2019

Mamy przyjemność poinformować, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. większość czasopism przygotowywanych i dystrybuowanych przez Wydawnictwo Naukowe UMK znalazło się na liście tytułów punktowanych.

Wykaz czasopism UMK oraz przyznanych im punktów:

 1. Archaeologia Historica Polona (70 pkt)
 2. Archiwum Emigracji (40 pkt)
 3. Biuletyn Polskiej Misji Historycznej (20 pkt)
 4. Bulletin of Geography. Physical Geography Series (20 pkt)
 5. Bulletin of Geography. Socio-economic Series (40 pkt)
 6. Comparative Law Review (20 pkt)
 7. Dialogi Polityczne (20 pkt)
 8. Eastern European Countryside (20 pkt)
 9. Ecological Questions (20 pkt)
 10. Ekonomia i Prawo. Economics and Law (40 pkt)
 11. Equilibrium (40 pkt)
 12. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich (20 pkt)
 13. Historia i Polityka (20 pkt)
 14. Journal of Positive Management (20 pkt)
 15. Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym (40 pkt)
 16. Linguistica Copernicana (20 pkt)
 17. Litteraria Copernicana (20 pkt)
 18. Logic and Logical Philosophy (100 pkt)
 19. Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica (20 pkt)
 20. Paedagogia Christiana (20 pkt)
 21. Polish Yearbook of Environmental Law (20 pkt)
 22. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu (20 pkt)
 23. Przegląd Badań Edukacyjnych (20 pkt)
 24. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska (20 pkt)
 25. Rocznik Andragogiczny (20 pkt)
 26. Rocznik Przekładoznawczy (20 pkt)
 27. Ruch Filozoficzny (20 pkt)
 28. Scientia et Fides (20 pkt)
 29. Studia Iuridica Toruniensia (20 pkt)
 30. Studia z Historii Filozofii (20 pkt)
 31. Sztuka Edycji (20 pkt)
 32. Teologia i Człowiek (20 pkt)
 33. Theoria et Historia Scientiarum (20 pkt)
 34. Topological Methods in Nonlinear Analysis (70 pkt)
 35. Toruńskie Studia Bibliologiczne (20 pkt)
 36. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie (20 pkt)

 

Wykaz wszystkich czasopism wraz z przyznaną liczbą przyznanych punktów jest dostępny TUTAJ.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum