Wielogłos o książce „Świat po omacku...”

22 listopada 2019

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza na spotkanie z cyklu WIELOGŁOS O MONOGRAFIACH FNP – SPOTKANIA W FUNDACJI pt. „Świat po omacku. Zobaczyć (nie)widzenie”

W spotkaniu udział wezmą:

dr Kamil Pietrowiak – autor książki, doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii, badacz jakościowy. Absolwent Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się metodologią badań jakościowych, w tym sposobami ich pozaakademickiego zastosowania, jak również problematyką niepełnosprawności i ślepoty.

dr hab. Agata Stanisz – prowadząca spotkanie, antropolożka.

Małgorzata Szumowska – kuratorka Niewidzialnej Wystawy.

Piotr Franiek – jeden ze współtwórców książki.

Spotkanie odbędzie się 27 listopada br., w godz. 18.00–20.00, w siedzibie Fundacji przy ul I. Krasickiego 20/22 w Warszawie.

Informacje o promowanej książce są dostępne pod adresem:

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/4986/swiat-po-omacku-etnograficzne-studium-niewidzenia-i-niesprawnosci

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum