Fotorelacje ze spotkań promocyjnych

14 lipca 2022

Dyskusja o książce Kosmos i życie z udziałem prof. Jana Kopcewicza, prof. Włodzisława Ducha, prof. Andrzeja Strobla, red. Winicjusza Schulza

02.06.2022 r., Centrum Innowacyjnej Edukacji CN Młyn Wiedzy w Toruniu

Organizatorzy: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Fot. M. Lutomierski

 

Polsko-ukraińskie spotkanie z bajkami z udziałem prof. Lubow Żwanko, dyr. Anny Łukaszewskiej, dr. Marcina Lutomierskiego

03.06.2022 r., Ognisko Pracy Pozaszkolnej – Dom Harcerza w Toruniu,

Organizatorzy: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Ognisko Pracy Pozaszkolnej – Dom Harcerza

Fot. OPP Dom Harcerza

 

Dyskusja o książce prof. Marka Hermanna Prawdopodobieństwo w retoryce antycznej (seria Monografie FNP) z udziałem autora, prof. Stanisława Stabryły, prof. Janusza Gruchały, dr Jakuba Kuciaka

Organizatorzy: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Jagiellońskie Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fot. M. Lutomierski

 

Polsko-ukraińskie spotkanie z bajkami z udziałem prof. Lubow Żwanko, dyr. Joanny Banasiak, dyr. Liliany Tomaszewskiej, dr. Marcina Lutomierskiego

Organizatorzy: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Fot. Książnica Płocka

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum