Seria Nicolaus Copernicus

14 lutego 2023

Z okazji 550. urodzin słynnego astronoma zapraszamy do lektury książek z serii Nicolaus Copernicus autorstwa wybitnych uczonych:

Krzysztof Mikulski, Nicolaus Copernicus. Social milieu, background, and youth

In the present book, the author uses Braudel’s method in reference to Nicolaus Copernicus – the scholar. His biography remains a background to these considerations – the more interesting for the author, however, is the spatial and social context which to a certain extent had to shape Nicolaus’s  personality and his intellectual horizons. This context is created by the biographical entries of Toruń’s families related and linked to the astronomer and a genealogy of Copernicus family, totally different from the ones that have been presented to date. The author also reveals some new findings concerning the initial period of Nicolaus Copernicus’s life in Toruń.

Krzysztof Mikulski, Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne, pochodzenie i młodość

Rozprawa w nowatorski sposób ukazuje młodzieńczy rozdział biografii Kopernika w kontekście przestrzennym i społecznym, który musiał w  jakiejś mierze kształtować osobowość przyszłego astronoma i jego horyzonty intelektualne. Kontekst ten tworzą biogramy toruńskich rodzin spokrewnionych i spowinowaconych z astronomem oraz zupełnie odmienna od dotychczas prezentowanych genealogia rodziny Koperników.

Janusz Małłek, Mikołaj Kopernik. Szkice do portretu

Zgromadzone w tomie artykuły przybliżają szczegółowe a zarazem istotne zagadnienia, np. kwestię posługiwania się przez Kopernika językiem polskim. Skrupulatna analiza tekstów źródłowych i opracowań prowadzi autora książki do ciekawych pytań i odkryć, m.in. na temat kolegów astronoma z czasów studiów w Krakowie oraz postawy astronoma wobec zakonu krzyżackiego. Książka zawiera interesujący materiał ilustracyjny w postaci fotografii pomników Mikołaja Kopernika z całego świata.

Mikołaj Kopernik i jego czasy, praca zbiorowa, wstęp Teresa Borawska

Publikacja jest zbiorem tomików „Biblioteczki Kopernikańskiej” Towarzystwa Naukowego w Toruniu wydanych w nowej formie edytorskiej, które mimo upływu kilkudziesięciu lat od ich pierwodruków wciąż pozostają aktualne. Prace te poruszają najważniejsze aspekty i problemy badawcze dotyczące biografii Mikołaja Kopernika, a jednocześnie zwracają uwagę na istniejące ciągle jeszcze niedostatki wiedzy na temat jego życia i działalności oraz środowiska intelektualnego otaczającego astronoma.

Karol Górski, Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne i samotność, wstęp Janusz Malłek

To nie tylko biografia naukowa, ale i rozprawa napisana z literackim oddechem, przeznaczona również dla szerokiego grona odbiorców. Książka jest wznowieniem klasycznej, a dziś trudno dostępnej, pracy autorstwa słynnego toruńskiego uczonego prof. Karola Górskiego opublikowanej po raz pierwszy w Wydawnictwie Ossolineum. Zdaniem współczesnych kopernikologów monografia ta prezentuje wciąż aktualny stan wiedzy i jednocześnie inspiruje do nowych badawczych dociekań.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum