Nagroda za książkę dr. Łukasza Molla

27 czerwca 2023

Z radością informujemy, że książka dr. Łukasza Molla Nomadyczna Europa. Poststrukturalistyczne granice europejskiego uniwersalizmu (seria Monografie FNP) otrzymała Nagrodę im. Stanisława Ossowskiego. Nagroda im. Stanisława Ossowskiego jest przyznawana za pracę z dziedziny socjologii lub problematyki z pogranicza socjologii i innych dyscyplin. Pięcioosobowe jury, decydujące o przyznaniu nagrody, wybierane jest corocznie spośród członków Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Nagrodę mogą otrzymać autorzy i autorki, którzy w roku wydania książki nie przekroczyli 35. roku życia.

Informacje o nagrodzonej książce i jej autorze: https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5530/nomadyczna-europa-poststrukturalistyczne-granice-europejskiego-uniwersalizmu.

Informacje o nagrodzie: https://pts.org.pl/nagrody/.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum