Witold Wróblewski (red.)

Rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego w Atenach w wieku VI i V przed Chrystusem

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1652-0
Rok wydania:
2004
Liczba stron:
253
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

Miękka

Witold Wróblewski (red.)

Rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego w Atenach w wieku VI i V przed Chrystusem

Kategoria produktu:

Spis treści
WPROWADZENIE: Wstęp; U progu kształtowania społeczeństwa obywatelskiego (Społeczno-moralne refleksje Hezjoda * Demokratyczne reformy Solona zaczynem społeczeństwa obywatelskiego); Zagrożenie perskie źródłem poczucia tożsamości kulturowej i obywatelskiej odpowiedzialności; W poszukiwaniu najlepszego ustroju i obywatelskiego ideału; Wezwanie do budowania społeczeństwa obywatelskiego; Ideał demokratycznego ustroju i wzór obywatelskich powinności w mowie Peryklesa; Refleksje końcowe. WYBÓR TEKSTÓW: Arystoteles: U źródeł ateńskiej demokracji; Homer: Sposób życia Kyklopów zaprzeczeniem obywatelskiej wspólnoty; Hezjod: Degradacja rodu ludzkiego i wynikające stąd zagrożenie dla państwa; Solon: Do siebie samego * Ateńczykom ku rozwadze * Przeciw pogoni za złotem * Sprawozdanie z działalności * Odpowiedź na narzekania * Odpowiedź na krytykę * Sprawozdanie męża stanu * W obronie własnej; Ajschylos: Pieśń greckich obrońców * Hymn na cześć wolności * Charakterystyka systemu politycznego Greków; Herodot: Omówienie trzech form politycznego ustroju * Wolność obywatelska źródłem politycznej potęgi * Charakterystyka Persów i Greków * O świadomości państwowej Ateńczyków; Eurypides: Dyskusja na temat najlepszego ustroju - pochwała demokracji * Znaczenie ziemi ojczystej dla obywatela * Gotowość poświęcenia dla ojczyzny; Protagoras: Mit Protagorasa o pochodzeniu życia społecznego * Dzielność obywatelska cechą każdego człowieka-obywatela według wykładu Protagorasa; Tukidydcs: Peryklesa pochwała demokracji ateńskiej * Zachęta Peryklesa do obrony wolności Aten * Możliwość swobodnej publicznej wypowiedzi gwarancją właściwego kierowania państwem * Demoralizacja społeczeństwa jako skutek wojny; Platon: Poglądy Sokratesa na służbę obywatelską * W obronie prawa; Arystoteles: Faleas z Chalcedonu. Bibliografia

Nota redakcyjna
Niniejsze studium należy traktować jako wprowadzenie do lektury tekstów, mające ułatwić odczytanie i zrozumienie poglądów starożytnych na sprawy państwa i miejsce obywatela w społeczeństwie demokratycznym. Intencją Autora jest również wskazać na trwałe wartości, jakie tkwią w kulturze świata starożytnej Grecji, czego przykładem może być treść Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, o której mówię w związku z mową Peryklesa. Istotną częścią opracowania są teksty autorów greckich (przedstawione w przekładach różnych tłumaczy), które pozwolą Czytelnikowi samodzielnie poznać ich poglądy i sformułować własną opinię na temat poruszanych zagadnień. Dla ułatwienia śledzenia wywodów Autor podaje referencje do tekstów oznaczonych literą T (Testimonium - świadectwo), wraz z cyfrą odnoszącą się do kolejnego autora, a jego teksty zostały oznaczone kolejnymi małymi literami. Nie wszystkie zamieszczone teksty zostały wspomniane we wprowadzeniu, zamieszczono je, aby głębiej i szerzej pokazać poruszaną tu problematykę. Autor ma nadzieję, że doświadczenia Greków w polityce uświadomią, że społeczeństwo obywatelskie nie jest tworem samoistnym. Jego realizacja wymaga bowiem ogromnego wysiłku intelektualnego, a przede wszystkim zrozumienia potrzeby poświęcenia i przysposobienia obywateli do życia w społeczeństwie obywatelskim.

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum