Tymczasowe wyłączenie sklepu

Szanowni Państwo,

z przyczyn technicznych dokonywanie zakupów w naszym sklepie będzie wstrzymane do poniedziałku do godziny 12.00. Przepraszamy za utrudnienia!

Justyna Olszewska-Świetlik (red.)

Badania technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł sztuki, kopia. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy

ISBN:
978-83-231-2135-0
Rok wydania:
2007
Liczba stron:
316
Nr wydania:
I
Typ okładki:
Twarda
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

72,00 zł

Twarda

Justyna Olszewska-Świetlik (red.)

Badania technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł sztuki, kopia. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy

Kategoria produktu:

Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy dedykowana prof. dr art. kons. Józefowi Fliksowi

Spis treści

Tabula gratulatoria: Jerzy Nowosielski: Drogi Przyjacielu, Profesorze; Lech Wolski: Szanowny Jubilacie, Drogi Józefie; Jan Pręgowski: O Profesorze Fliku słów kilka; Zbigniew Witkowski: Ad multos annos Panie Profesorze!; Tadeusz Wasilewski: Wielce Dostojny i Czcigodny Jubilacie; Współpracownicy: Wielce Szanowny Jubilacie. Prof. dr art. kons. Józef Flik - Badania technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł sztuki, kopie: Piotr Klugowski: Jubileusz Profesora Józefa Flika; Danuta Łuniewicz-Koper: "Złoty wiek" Muzeum Okręgowego w Toruniu - lata 60. i 70. XX wieku; Jerzy Bagrowicz:Poszukiwanie piękna jest dotykaniem Nieogarnionego. O pracachartystyczno-konserwatorskich prof. Józefa Flika na terenie diecezjiwłocławskiej słów kilka; Józef Szudy: Józef Flik, sztuki piękne i fizycy toruńscy; Wiesław Domasłowski: Jubileusz pięćdziesięciolecia pracy prof. dr. Józefa Flika. Refleksje; Elżbieta Basiul, Justyna Olszewska-Swietlik: Dorobek naukowy, konserwatorski, badawczy i artystyczny prof. dr. art. kons. Józefa Flika. Artykuły naukowe: Joanna M. Arszyńska, Zuzanna Rozłucka: Szczególna rola zabiegu przenoszenia warstwy malarskiej w malarstwie ikonowym XIX i XX wieku; Elżbieta Basiul, Adam Cupa, Jarosław Rogóż, Franciszek Rozpłoch, Paweł Szroeder:Współczesne techniki analityczne w badaniach technologicznych zabytkówna przykładzie gotyckiego ołtarza z Katedry we Włocławku; Sławomir A. Kamiński: Uwagi na temat dublowania obrazów ze szwem; Andrzej Majdowski: O przestrzeni sakralnej w architekturze współczesnych kościołów; Dariusz Markowski: "Ja lubię mieć w ślepiach kolory." O malarstwie olejnym Kazimierza Sichulskiego; Dariusz Markowski, Józef Kalużny: Malarstwo ukraińskie Leona Wyczółkowskiego a makulopatia słoneczna; Jacek Stachera: Materiały stosowane do uzupełniania powierzchni srebrzonych; Ewa Doleżyńska-Sewerniak, Witold Nowik, Jana Sanyova: Badania barwników organicznych wchodzących w skład farb laserunkowych obrazów Aleksandra Gierymskiego z lat 1870-1901; Józef Poklewski: Wileńskie obchody setnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, ich przebieg i oprawa plastyczna; Robert Rogal: Mastaba Idut w Sakkarze. Przyczyny destrukcji polichromii ściennych; Ewa Roznerska-Swierczewska, ks. Marek Kasik: Anioły Józefa Mehoffera w Turku; Justyna Olszewska-Świetlik: Nieznany obraz na średniowiecznej predelli "Chrystus i dwunastu apostołów" z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku; Justyna Olszewska-Świetlik, Zuzanna Rozłucka:Możliwości diagnozowania stanu zachowania warstw malarskich przy pomocyultrafioletu na przykładzie ołtarza antwerpskiego z Bazyliki Mariackiejw Gdańsku; Elżbieta Szmit-Naud: Rozpuszczalnikowe farbyprzeznaczone do uzupełnień warstwy malarskiej - właściwości aplikacyjnei stabilność w procesie starzenia

 

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Justyna Olszewska-Świetlik

    dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik, prof. UMK jest konserwatorem malarstwa i rzeźby polichromowanej, od 1991 roku pracownikiem naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Technologii Technik Malarskich Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuję się działalnością dydaktyczną i badawczą związaną z zagadnieniami technologicznymi, artystycznymi, konserwatorskimi. Interesuje się średniowiecznym, nowożytnym i współczesnym warsztatem malarskim, rekonstrukcją technologii i technik malarskich, kompleksowymi badaniami i konserwacją dzieł sztuki. Autorka publikacji dotyczących rozpoznania dawnych technologii malarskich, badań dzieł sztuki, zagadnień konserwatorskich i artystycznych. Znawca zagadnień warsztatowych związanych przede wszytskim ze szkoła gdańską, śląską, ale również północnoeuropejską. Do najważniejszych publikacji należą: Warsztat malarski Mistrza ołtarza ze Strzegomia (1486/87), Toruń 2002; (razem z: J. Flik), Tryptyk „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga z Muzeum Narodowegow Gdańsku. Technologia i technika malarska, Toruń 2005; Technologia i technika gdańskiego malarstwa tablicowego drugiej połowy XV wieku, Toruń 2005; Warsztat malarski antwerpskiego retabulum św. Adriana z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, Toruń 2008; Technologia i technika malarska wybranych nowożytnych epitafiów z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, Toruń, 2009; Gdański warsztat malarski schyłku XVII i w XVIII wieku na przykładach wybranych portretów przedstawiających protestanckich duchownych, Toruń 2010.

    Justyna Olszewska-Świetlik Ph.D., prof. UMK is a painting and polychrome sculpture conservator. Since 1991, she has been employed as a researcher and tutor at the Department of Painting Technologies and Techniques of Institute for the Study, Restoration and Conservation of Cultural Heritage at Nicolas Copernicus University in Toruń. The main concern is teaching and conducting research connected with technology, art and conservation. She is interested in medieval, modern and contemporary painting workshop, painting technologies and techniques reconstruction, complex research and work of art conservation. She is the author of publications concerning identifying old painting technologies, works of art analyses, conservation and art. An expert in the field of workshop issues connected with, above all, Gdańsk, Silesia as well as Nort-European schools. Her most important publications are: Warsztat malarski Mistrza ołtarza ze Strzegomia (1486/87), Toruń 2002; (razem z: J. Flik), Tryptyk „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga z Muzeum Narodowegow Gdańsku. Technologia i technika malarska, Toruń 2005; Technologia i technika gdańskiego malarstwa tablicowego drugiej połowy XV wieku, Toruń 2005; Warsztat malarski antwerpskiego retabulum św. Adriana z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, Toruń 2008; Technologia i technika malarska wybranych nowożytnych epitafiów z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, Toruń, 2009; Gdański warsztat malarski schyłku XVII i w XVIII wieku na przykładach wybranych portretów przedstawiających protestanckich duchownych, Toruń 2010.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum