• Strona główna
  • Wpływ budowy i funkcjonowania młynów wodnych na rzeźbę terenu i wody powierzchniowe Pojezierza Chełmińskiego i przyległych części

Zbigniew Podgórski

Wpływ budowy i funkcjonowania młynów wodnych na rzeźbę terenu i wody powierzchniowe Pojezierza Chełmińskiego i przyległych części

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1727-6
Rok wydania:
2004
Liczba stron:
200
Nr wydania:
I
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

52,00 zł

miękka

Zbigniew Podgórski

Wpływ budowy i funkcjonowania młynów wodnych na rzeźbę terenu i wody powierzchniowe Pojezierza Chełmińskiego i przyległych części

Spis treści
Wprowadzenie (Cel i zakres pracy * Obszar badań * Metody badań); Zmiany rzeźby terenu i wód powierzchniowych związane z budową i funkcjonowaniem młynów wodnych w świetle literatury i materiałów źródłowych; Uwarunkowania zmian rzeźby terenu i wód powierzchniowych w wyniku budowy i funkcjonowania młynów wodnych (Uwarunkowania przyrodnicze * Rzeźba terenu i przepuszczalność utworów powierzchniowych * Sieć hydrograficzna * Warunki odpływu * Gleby oraz szata roślinna * Uwarunkowania antropogeniczne * Początek przekształceń rzeźby terenu i sieci hydrograficznej * Główne etapy dokonywania zmian * Status polityczny obszaru badań * Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania młynów wodnych * Stosunki społeczno-gospodarcze * Profil produkcji młynów wodnych * Postęp techniczny * Typy wertykalnego koła wodnego i turbin wodnych * Młyny wielokołowe); Antropogeniczne zmiany rzeźby terenu i wód powierzchniowych spowodowane budową młynów wodnych (Klasyfikacja i charakterystyka form antropogenicznych * Formy rzeźby terenu bezpośrednio związane z budową i funkcjonowaniem młynów wodnych * Formy rzeźby terenu pośrednio związane z budową i funkcjonowaniem młynów wodnych * Antropogeniczne zmiany wód powierzchniowych * Zmiany związane ze sposobem poboru i przerzutu wody * Pobór wody z naturalnych wypływów wód podziemnych * Pobór wody z jezior * Pobór wody z rzek * Zmiany związane z retencjonowaniem wody * Lokalizacja stawów młyńskich * Zróżnicowanie morfometryczne stawów młyńskich * Etapy rozwoju niecek stawów młyńskich * Etapy rozwoju niecki stawu młyńskiego w Oleszku * Etapy rozwoju niecek stawów młyńskich we Franksztynie i Kałdunku * Etapy rozwoju niecki stawu młyńskiego w Turznicach-2 * Typy stawów młyńskich w świetle ich etapów rozwoju * Tempo i przebieg akumulacji osadów dennych * Charakterystyka osadów dennych zbiornika Turznice-2 * Charakterystyka osadów dennych zbiornika w Oleszku * Charakterystyka osadów dennych zbiornika we Franksztynie * Charakterystyka osadów dennych zbiornika w Kałdunku * Zróżnicowanie osadów dennych akumulowanych w nieckach stawów młyńskich * Układy przekształceń rzeźby terenu i sieci hydrograficznej); Geomorfologiczny i hydrologiczny efekt antropopresji powodowanej budową młynów wodnych (Przestrzenne rozmieszczenie zmian rzeźby terenu i wód powierzchniowych * Zagadnienie trwałości lokalizacji młynów wodnych * Wpływ młynów wodnych na środowisko przyrodnicze obszaru badań * Wpływ na wielkość i formy retencji * Wpływ na reżim cieków * Wpływ na procesy korytowe 5.3.4. Wpływ na klimat i warunki funkcjonowania biocenoz * Wpływ młynów wodnych na krajobrazy Pojezierza Chełmińskiego i przyległych części dolin Wisły i Drwęcy); Określenie tendencji i tempa antropogenicznych zmian rzeźby terenu i wód powierzchniowych w miejscach lokalizacji młynów wodnych; Uwagi końcowe i wnioski; Bibliografia; Źródła rękopiśmienne; Wykaz skrótów dokumentacyjnych; Źródła kartograficzne; Summary

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum