Heribert Hinzen, Ewa Przybylska, Monika Staszewicz

Edukacja dorosłych w zjednoczonej Europie - bogactwo, różnorodność, doświadczenie

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1825-6
Rok wydania:
2005
Liczba stron:
370
Nr wydania:
I
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

45,00 zł

miękka

Heribert Hinzen, Ewa Przybylska, Monika Staszewicz

Edukacja dorosłych w zjednoczonej Europie - bogactwo, różnorodność, doświadczenie

Kategoria produktu:

Z wprowadzenia

Niniejszapublikacja składa się z trzech części. Pierwsza część dokumentujeprzebieg konferencji w Toruniu, stanowiącej główny filar Projektu.Zawiera m.in. niektóre kluczowe wystąpienia na sesjach plenarnych orazna sesjach warsztatowych w formie referatów bądź prezentacjimultimedialnych. Druga część dostarcza przykładów najlepszejeuropejskiej praktyki w dziedzinie edukacji międzykulturowej. Większośćprzedstawionych w tym rozdziale projektów osobiście realizowaliuczestnicy Toruńskiej Konferencji. To w dużej mierze dzięki ichdoświadczeniu, otwartości na dialog i zaangażowaniu w edukacjęmiędzykulturową spotkanie w Toruniu przyniosło wymierne wyniki:pozwoliło rozwinąć nowe koncepcje pracy międzykulturowej, zawiązać noweukłady partnerskie i ożywić europejski dialog na temat wyzwańteraźniejszości i przyszłości europejskich społeczeństw. Trzecia częśćpublikacji zawiera raporty z badań nad edukacją międzykulturową,przeprowadzonych w ramach Projektu, oraz zarys modelu edukacjimiędzykulturowej. Powstał on na podstawie opinii i doświadczeńuczestników naszej Konferencji oraz dorosłych osób, korzystającychobecnie z ofert edukacji zawodowej i ogólnej w różnych instytucjach naLitwie, w Polsce i w Niemczech. Realizacja Projektu umożliwiłaspojrzenie na problematykę edukacji międzykulturowej z wielu perspektywi poznanie wielu poglądów, albowiem w Toruniu spotkali się nie tylkoreprezentanci 32 krajów, ale także specjaliści edukacji dorosłych,działający na różnych jej odcinkach, zarówno praktycy na co dzieńkształcący ludzi dorosłych, jak i naukowcy rozwijający teorię edukacjidorosłych, politycy różnych szczebli, działacze organizacjipozarządowych, osoby odpowiedzialne za planowanie oferty edukacyjnej,ale także społeczność akademicka - zwłaszcza studenci pedagogiki,którzy z pewnością w przyszłej pracy zawodowej nie raz sięgną pamięciąi czynem powrócą do postulatów, wypowiedzianych podczas Konferencjii w kolejnych fazach realizacji Projektu.

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum